Resolucio Beca Mobilitat

Resolució provisional dels alumnes dels CFGM seleccionats per gaudir d'una beca de formació en pràctiques Erasmus+ Hi ha 35 convidats/des i cap membre en línia Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Text de la convocatòria. Banda d'enllaços. Excel·lent nivell de català oral i escrit. 2013, 4:16 per GUILLEM BALADIA PUCHE. El BOE publica la convocatoria para el próximo curso. En la sol·licitud s'ha d'especificar la beca a la qual s'opta i s'ha de presentar el currículum de forma completa segons els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat www. pdf mobilitat. optarà per una beca tipus A, si I' alumne es de categoria B optarà per una beca tipus B i si l' alumne es de categoria C optarà per una beca tipus C. Navegadores recomendados: Web optimizada para las últimas versiones de Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. estudiants que fan estades de mobilitat a les seves universitats. MOBILITAT ERASMUS+ MÁSTER 2017-2018 Vista la convocatòria d’ajudes de mobilitat Erasmus+ pel PAS i PDI a Europa durant 2018 aprovada per resolució de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme de data 5 de febrer de 2018 i publicada al TAO el dia 5 de febrer de 2018. RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2017, del director de l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual s'anul·len les actuacions de la comissió de. Aquesta beca NO és incompatible amb cap altra beca que pugueu rebre per a la mobilitat que heu estat seleccionats, no obstant, heu de declarar si se us ha concedit una beca Grado Iberoamérica Santander o una beca de Caixa d’Enginyers o una beca per conveni mobilitat (Universitats Mexicanes). La docència es concentra en les facultats i escoles, i els departaments assumeixen la recerca, que també duen a terme instituts i càtedres, divulgadors alhora del coneixement. 000 euros per a estudiants i estudiantes que siguen beneficiaris d'una beca de mobilitat de Programa Internacional en una universitat iberoamèricana que tinga conveni amb el Banc de Santander. Simple but very precise info Many thanks for. Font Awesome font licensed under SIL OFL 1. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La Comissió Europea vol avaluar el nivell de coneixement d'algun dels idiomes més usats en la mobilitat. La beca consisteix en una bonificació de 500 euros sobre l'import de la matrícula de primer curs. Adria has 1 job listed on their profile. Trámites destacados. es 96 386 41 00 ext. EXPEDIENT ACADÈMIC DE L’ESTUDIANT: La nota mitjana de l'expedient acadèmic es calcularà fent una suma ponderada de la qualificació obtinguda. Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica. Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció. Text de la convocatòria. En pro de generar valor y riqueza, transparencia e interoperabilidad entre las administraciones, el Ayuntamiento irá poniendo a disposición de los ciudadanos y empresas documentación en diferentes formatos. Recordeu que cada procediment té els seus requisits propis i, per tant, es generaran dues respostes que es podran descarregar des del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. [2017/7030] RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, de la Conselle-ria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por. Són alumnes de tipus A i poden demanar aquesta modalitat de beca: l'alumnat que està en. Procediment. Información y verificación de los certificados que admite el sistema. L'Escola de Doctorat de la UOC convoca beques per a fer els estudis de doctorat d'alguns dels programes de doctorat. Becas de movilidad, becas de estudios, becas de investigación. - Atorgar la beca del Máster en Tecnologies Geoespacials a les següents persones i amb el import corresponent:. de Valldemossa, km 7. estudiants que fan estades de mobilitat a les seves universitats. Beques i ajuts Sol·licitud Beca Aprenentatge Perfil Beca Aprenentatge Una nova beca Sol·licitud Beca Aprenentage Curs 2014-15. Realizar la matricula con la condición de becario no sustituye en ningún caso la solicitud de la beca de Régimen General ni de la Beca Equidad, es necesario hacer las dos solicitudes al margen de cómo se haya hecho la matricula. BECAS DE MOVILIDAD 2017 FUNDACIÓN BANCAJA SAGUNTO BEQUES DE MOBILITAT 2017 FUNDACIÓ BANCAIXA SAGUNT Objeto de la convocatoria de las becas: La presente convocatoria está dirigida a graduados, licenciados, diplomados y estudiantes que pretenden completar, ampliar y actualizar su formación en cualquier campo. Para el desarrollo de la formación de los estudiantes en las áreas de soporte docente y investigación. El període de pràctiques serà del 16 d'abril al 15 de maig de 2018. Tens del 28 d'octubre al 15 de novembre per fer-ho. Per això, des de l’equip directiu i les tutories, s’hauria d’animar aquells alumnes que es prevegi que trauran una qualificació final de batxillerat igual o superior a 8,75 perquè es presentin a les proves que es convoquen a tal fi. RESOLUCIÓ BEQUES DE MOBILITAT PER A ESTUDIANTS DE CFGS CONVOCATÒRIA 2019 DNI Cicle Formatiu Nota (10) Idiomes (20) Europass (7) Exp. Les despeses no cobertes per l’ajut hauran de ser assumides pel beneficiari. Becas y ayudas a la movillidad Los vínculos de esta página te llevan al apartado de servicios/becas del Ministerio Ayudas Erasmus. Ajuts econòmics a l'estada universitària segons tipologia de la beca. Beca total (curs a temps complet): 60 crèdits com a mínim; Beca parcial (curs a temps parcial): entre 30 i 59 crèdits (per sota de 30 crèdits no es pot gaudir de beca, excepte en els casos de finalització d'estudis i que l'estudiant estigui matriculat de tots els crèdits necessaris per acabar la carrera). Informar a la persona beneficiària de la beca que l'import de la beca està sotmès a les retencions corresponents d'acord amb la normativa vigent del. Per poder gaudir d’aquest descompte hauràs de sol·licitar i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional. -Rebre avisos referents a les modificacions de matrícula derivades de la resolució de la teva beca general i de mobilitat. La Beca a l’Excel·lència s’ha de sol·licitar abans de començar primer curs. Ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la UE durant l'any acadèmic 2018-2019. BECAS DE MOVILIDAD 2017 FUNDACIÓN BANCAJA SAGUNTO BEQUES DE MOBILITAT 2017 FUNDACIÓ BANCAIXA SAGUNT Objeto de la convocatoria de las becas: La presente convocatoria está dirigida a graduados, licenciados, diplomados y estudiantes que pretenden completar, ampliar y actualizar su formación en cualquier campo. beques per a l activitat de mobilitat d estudiants per estu - dis, del Programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d educació superior de la Comunitat Valencia - na. "En aplicació de la normativa reguladora de beques i ajuts a l'estudi i de la convocatòria del Ministeri d'Educació de beques de caràcter general i de mobilitat per a l'alumnat universitari per al curs 2012-2013 (Resolució de 2 d'agost de 2012) i previ dictamen dels òrgans competents, us informem que la beca que heu sol·licitat ha estat. Excepcionalment, per als programes de mobilitat obligatòria la data límit per complir i acreditar aquest requisit serà el 16 de setembre de 2019. ha ampliado el plazo para solicitar la beca SENECA. Afavorir l'equilibri territorial. E) Convocatòria de la beca: La data de convocatòria es a partir del 1 de Març fins el 20 d'Abril del 2015 a les 24h. Cal indicar un Nom d'usuari. [2016/5616] Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y. Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos. Per mitjà dels programes de mobilitat acadèmica l’estudiantat de la Universitat de Lleida pot cursar una part dels seus estudis en una altra universitat sense deixar de ser estudiant de la UdL i amb la garantia que les qualificacions obtingudes en mobilitat seran incorporades al seu expedient acadèmic. mobilitat a o des d'una universitat suïssa no poden optar als seus ajuts. Les bases reguladores de les presents beques es van publicar al BOPB del dia 28 de març de 2018. concessió de Beca Carnet Jove de Cuina 2017 i s'acordà per unanimitat atorgar la beca a Maria Perelló Pizà, valorant molt positivament l'adequació del seu perfil a l'objecte de la beca, la correcció del seu projecte i les possibilitats d'aprofitament de les seves pràctiques professionals en la seva carrera. Annex a la Resolució de 5 de juliol de 2019, per la qual s'adjudiquen els ajuts econòmics als estudiants amb plaça en el marc del Programa Erasmus+, modalitat estudis, pel curs 2019/20 i els ajuts de mobilitat ‘Becas Santander Erasmus’. Per tal de fomentar la mobilitat i formació dels estudiants universitaris a l'àmbit de la Unió Europea, Santander Universitats ofereix 35 ajuts en el marc del Programa "Beques Santander Erasmus" als estudiants de la UIB beneficiaris d'una mobilitat Erasmus+ Estudis o Erasmus+ Pràctiques per al curs acadèmic 2019-20. Fotocòpia de l’última declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (tots els fulls i la caràtula) corresponent a la unitat familiar, o a la persona sol·licitant si fos el cas. • El curs passat es va incrementar en un 20% respecte a cursos anteriors. Información y verificación de los certificados que admite el sistema. Carta de Movilidad Erasmus+ de Formación Profesional. ajudes de mobilitat d'investigadors dins del conveni subscrit entre "andalucia-tech", "vlc-campus" i la universitat de california a berkeley - Sol·licitud - El termini de presentació de sol·licituds per a les modalitats A i C és es dia 9 d'abril de 2014. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l. F) Documentació a presentar i termini de presentació: 1. Becas y ayudas a la movillidad Los vínculos de esta página te llevan al apartado de servicios/becas del Ministerio Ayudas Erasmus. Per això, des de l’equip directiu i les tutories, s’hauria d’animar aquells alumnes que es prevegi que trauran una qualificació final de batxillerat igual o superior a 8,75 perquè es presentin a les proves que es convoquen a tal fi. La beca consisteix en una bonificació de 500 euros sobre l'import de la matrícula de primer curs. Única escola a la província de Girona on formem profe. Convocatòria de 12 beques de 2000€ cadascuna, pels estudiant matriculats a la UVic-UCC, excepte centres adscrits, i empadronats a la comarca d’Osona, que per motius econòmics, socials o familiars es troben en una situació econòmica vulnerable que no els permet assumir el cost de la matrícula perillant la continuïtat en els seus estudis. Els ensenyaments consultables a través de l’aplicació són els de primer i segon cicle, grau, màster universitari, idiomes de l’EIM i llengua catalana. laboració amb la Unitat de Mobilitat 2019 - Convocatòria extraordinaria. Estudiant de la UIB, demana una plaça de mobilitat. La present convocatòria està destinada a reforçar la mobilitat i intercanvi de joves professors i investigadors i alumnes de doctorat entre universitats i centres de recerca iberoamericans, condició necessària per avançar cap a la construcció d'un espai iberoamericà del coneixement socialment responsable. L'estudiantat de la FIB pot realitzar una estada acadèmica d’intecanvi durant els seus estudis de grau i/o de màster. mobilitat a o des d'una universitat suïssa no poden optar als seus ajuts. Les beques UOC - Escola de Doctorat per a la realització de tesis doctorals comporten la dedicació exclusiva de l'estudiant i la seva incorporació física a les instal·lacions de la Universitat. La presentació és on-line. Mobilitat EDUIB - Convocatòria de beques per a estudiants de doctorat de la UIB en una institució estrangera: L'Escola de Doctorat de les Illes Balears (EDUIB), amb el cofinançament del Santander Universitats & Universia ha resolt adjudicar 5 beques de mobilitat, amb un mínim de tres mesos d'estada, a raó d'una beca per cada branca de. de Valldemossa, km 7. Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció. Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data. Toda la información en esta web. - Una beca en l'àmbit de l'Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures (OTEGI) - Una beca en l'àmbit de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local (OTM) es fan públics, en annex, els resultats de les diferents fases del procés selectiu, fase de mèrits i fase i es publica el nom de la persona proposada. Becas y ayudas. Permeten cursar una part dels estudis en una altre universitat (nacional o estrangera) i obtenir-ne reconeixement acadèmic. El termini legal establit per a la presentació de la sol·licitud de beca serà fins al 15 d'octubre de 2019 encara que no coincidisca amb el termini de matrícula. ayuntamiento de valencia. És un document de caràcter personal i intransferible que acredita al seu titular com a beneficiari dels servicis que comporta, i consistix principalment a oferir als jóvens servicis i avantatges per a facilitar la seua mobilitat i intercomunicació, així com per a possibilitar el seu accés a béns i servicis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de. Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. Màxim: sis mesos). twitter; facebook; flickr. la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si s'escau. Duració: La beca podrà incloure les estades (desplaçament i allotjament) que es realitzen durant el període comprés entre setembre de 2019 i agost de 2020. L'Escola Superior de Relacions Públiques, adscrit a la Universitat de Barcelona, va ser el primer centre universitari especialitzat en aquesta matèria a Europa. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l. MEMÒRIA ACEB. Les beques inclouen la mobilitat dels estudiants que: hagin obtingut una beca Erasmus+ amb anterioritat presentin sol·licitud durant el darrer any dels seus estudis de grau i realitzin les pràctiques durant els 12 mesos posteriors a la finalització d’aquests estudis. IMPORTS MÀXIMS A. Política de cookies. en aquesta convocatòria; en cas contrari, se li retirarà la beca concedida. becas erasmus + RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana. Annex a la Resolució de 5 de juliol de 2019, per la qual s'adjudiquen els ajuts econòmics als estudiants amb plaça en el marc del Programa Erasmus+, modalitat estudis, pel curs 2019/20 i els ajuts de mobilitat 'Becas Santander Erasmus'. Atenció al ciutadà. l increment de la quantia de la beca als seus alumnes beneficiaris, en concepte de becaris de programes de mobilitat durant el curs 2014-2015, amb expressió de la seua quantia de complement i del total resul - tant, així com de la notificació a l alumne beneficiari. Acreditació del tram de renda familiar i de les Beques Equitat per la minoració del preu dels crèdits universitaris i acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional. Beques per afavorir la mobilitat dels estudiants de màsters universitaris matriculats en el curs 2011-2012: Del 05/09/2011 al 23/09/2011 Pendent de resolució Beques per a la mobilitat de professors visitants en ensenyaments oficials de màster universitari per al curs acadèmic 2011/2012: Del 09/06/2011 al 08/07/2011. Els beneficiaris d'un ajut Erasmus+ de l'acció KA107 per a mobilitat entre els països associats. El 75% restant es farà efectiu d'acord amb la presentació dels informes que estableix al punt 15. Haver estat beneficiari d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultural i Esports per realitzar estudis universitaris i altres estudis superiors o d'una beca del Departament d'Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, o d'una beca per a l'escolarització d'estudiants de nivells no universitaris. Finalment, en alguns casos, hi ha programes sense finançament. despeses de mobilitat, l’AGAUR concedeix ajuts de mobilitat per als estudiants en el marc del programa europeu Erasmus i convenis bilaterals amb reconeixement acadèmic. Les institucions d'Educació Superior suïsses poden sol·licitar la beca tant per a estudiants incoming (estudiants de països europeus del programa que van a Suïssa) com per a estudiants outgoing que realitzen una mobilitat amb un país del programa Erasmus+. Becas para Estudios de Máster en Energía y Medio Ambiente en Estados Unidos. A l’FBG t’ajudem a trobar el finançament perquè el teu projecte d’innovació de la UB avanci. No atorgar més d'un ajut per persona i convocatòria. Permeten cursar una part dels estudis en una altre universitat (nacional o estrangera) i obtenir-ne reconeixement acadèmic. Poden sol. D una beca o ajuda de la Generalitat per a la realització d es -. Guía de becas generales de Educación para 2018/19: consulta las fechas, cuantías y requisitos. Noticias económicas de última hora, información de los mercados financieros, opinión y mucho más en Invertia. El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. - Atorgar la beca del Máster en Tecnologies Geoespacials a les següents persones i amb el import corresponent:. Ensenyaments professionals. ORDEN por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior (29/10/2019) Segunda sesión del Taller de Talento Matemático curso 2019-2020 (29/10/2019) Catálogo de actividades formativas promovidas por la Administración (29/10/2019) Presencia aragonesa en SIMO EDUCACIÓN 2019 (29/10/2019) Formación online del B1 Inglés. Tens del 28 d'octubre al 15 de novembre per fer-ho. Resolució Provisional Beca d'Idiomes UA segon termini 2018 BEQUES D'IDIOMES. Com a solució temporal el Govern Suís va crear el "Swiss-European Mobility Programme" (SEMP), un programa d'ajuts propi, adreçat als seus estudiants i també als estudiants que fan estades de mobilitat. > Ajuts econòmics per a estudiants amb mobilitat reduïda que requereixen assistència de terceres persones, curs 2019-2020: 28-10-19 > Concurs de Fotografia de Natura fotoNAT-UB: 31-10-19 > Convocatòria d’ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (FPI 2019) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 933 106 394 RECORDA que per ser becari condicional has de demanar la beca general del Ministeri abans de la matrícula (mínim 1 dia abans) i complir la resta de. L'Ajuntament de Reus ha habilitat un nou espai dins de la Carpeta Ciutadana perquè qualsevol persona empadronada a Reus pugui consultar quin és el seu col·legi electoral, la secció censal i la. Ens ha estat atorgada una beca Erasmus+ per a VET a Romania. La convocatoria para el nuevo curso de becas y ayudas al estudio de carácter general para alumnado universitario que estudie en su comunidad autónoma constituye uno de los instrumentos que contribuyen de forma más eficaz a hacer posible el principio de igualdad de oportunidades. Atenció educativa domiciliària Vigent tot l'any. Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY) : Modalitat B) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO. Resolució de la Convocatòria de places de mobilitat per a estades d'estudis per Màsters de 60, 90 i 120 crèdits en el marc del Progarma ERASMUS+ de l'EACA (Segon semestre Curs 2019-2020) Procediment per a sol·licitar un ajut per a persones amb necessitats especials que hagin estat seleccionades dins el Programa ERASMUS + KA103 (2019-2020). En aquest cas, no podràs fraccionar el pagament i hauràs d'abonar l'import no cobert per la beca en un únic termini. - Publicar l'adjudicació provisional de la beca de 3200 Euros, dirigida exclusivament als i les estudiants que hagen rebut una beca general del Ministeri. Els beneficiaris d'un ajut Erasmus+ de l'acció KA103 per a mobilitat entre els països participants al programa. (6) Aptitud (7) Total (50) Resolució----6511X CFGS IN AVIONICS MAINTENANCE 6,91 12 6,0 6 6 36,9 Beca Erasmus ----9676Y CFGS IN AVIONICS MAINTENANCE 6,41 13 6,0 3 5,5 33,9 Llista d'espera. Fundación Iberdrola España. pdf mobilitat. e) Acreditar el coneixement d idioma d acord amb allò establert en. twitter; facebook; flickr. Convocatòria DRAC 2016-2017. El pagament de la beca s'efectuarà en quatre terminis. Ensenyaments professionals. Mobilitat Major freqüència de pas L’EMT començarà este diumenge el seu dispositiu especial per Tots Sants. El Programa de Beques de l'Ajuntament de Calvià té com a finalitat fomentar i potenciar l'educació i la formació dels joves del municipi, donant al seu torn resposta a les necessitats d'un mercat laboral que demanda professionals cada vegada més preparats, competents i flexibles. l increment de la quantia de la beca als seus alumnes beneficiaris, en concepte de becaris de programes de mobilitat durant el curs 2014-2015, amb expressió de la seua quantia de complement i del total resul - tant, així com de la notificació a l alumne beneficiari. F) Documentació a presentar i termini de presentació: 1. La beca Erasmus+ té un caràcter fonamentalment acadèmic i per tant facilita la mobilitat d'estudiants a altres països amb el posterior reconeixement acadèmic dels estudis realitzats. Única escola a la província de Girona on formem profe. Per tant, la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el seu Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat (EDUIB), convoca ara aquest Programa, que es divideix en quatre subprogrames detallats a les bases de la convocatòria del Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de. D'acord amb el punt 7 de la convocatòria de beques de mobilitat en el Màster Universitari en Tecnologies Geoespacials, de 17 de novembre i a proposta de la Comissió avaluadora, Aquest Rectorat RESOL: 1. : 93 401 63 29 / 63 33. Becas para Estudios de Máster en Energía y Medio Ambiente en Estados Unidos. Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d’actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica. La UPF posa al teu abast la possibilitat de realitzar una estada acadèmica en universitats estrangeres mitjançant els programes d'intercanvi Erasmus (universitats europees) i Convenis bilaterals (universitats a la resta del món), així com la possibilitat de realitzar pràctiques a Europa amb el programa Erasmus. Unidad de Becas Av. Avíso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica. Afavorir l'equilibri territorial. Becas Santander Erasmus España 2019/2020. : +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16. ajudes de mobilitat d'investigadors dins del conveni subscrit entre "andalucia-tech", "vlc-campus" i la universitat de california a berkeley - Sol·licitud - El termini de presentació de sol·licituds per a les modalitats A i C és es dia 9 d'abril de 2014. DOCUMENT DE SOL·LICITUD DE LA BECA (mobilitat realitzada durant el curs 2014-15) _____ (nom i cognoms), amb DNI _____ estudiant de la Facultat d'Economia i Empresa de la URV, SOL·LICITO la Beca de la Fundació Privada Reddis de suport a la mobilitat acadèmica que realitzaré a la Universitat de destí. Sobre estos precios especiales acordados con FGV, el Ayuntamiento de Mislata va a realizar unos descuentos adicionales a los estudiantes que reúnan una serie de requisitos, a los que se les concederá la tarjeta denominada Mislata Mobilitat Jove de acuerdo con las bases de esta convocatoria de ayudas, que se establecen a continuación. La Comisión Delegada de Transición Ecológica acompasa su funcionamiento a la Declaración de Emergencia Climática. Els ensenyaments consultables a través de l’aplicació són els de primer i segon cicle, grau, màster universitari, idiomes de l’EIM i llengua catalana. - Còpia d'aquestes bases on consti l'acceptació del candidat /a i la seva signatura. Serà a la Sala de Graus de la Facultat. becas erasmus + RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana. Resolució provisional dels alumnes dels CFGM seleccionats per gaudir d'una beca de formació en pràctiques Erasmus+ Hi ha 35 convidats/des i cap membre en línia Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. ORDRE 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. optarà per una beca tipus A, si I' alumne es de categoria B optarà per una beca tipus B i si l' alumne es de categoria C optarà per una beca tipus C. Vols obtenir una de les 8 beques? Informa't sobre com fer el procés d'inscripció!. La Fira de la Muntanya, que arriba a la seva 39a edició, s’instal·larà al Recinte Firal El Sucre de Vic els dies 8, 9 i 10 de novembre. Màsters en Disseny, Electrònica Industrial 4. Des de l’institut es gestiona la beca de mobilitat, la recerca d’empreses, els vols i l’ allotjament en el país de destí. Navegadores recomendados: Web optimizada para las últimas versiones de Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. Només es podrà presentar la sol·licitud de beca després del 17 d'octubre i abans del 31 de desembre en els següents casos: 1. Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria serà competent la Comissió de selecció. SERVEI RESPONSABLE. DOCUMENT DE SOL·LICITUD DE LA BECA (mobilitat realitzada durant el curs 2014-15) _____ (nom i cognoms), amb DNI _____ estudiant de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV, SOL·LICITO la Beca de la Fundació Privada Reddis de suport a la mobilitat acadèmica que realitzaré a la Universitat de destí. Joan Carles I, 62 08850 GAVÀ Tel. El mes d’abril passat, l’Ajuntament de Figueres va convocar la sisena edició de les beques a la creació AGITA, d’ajuts a la producció, exhibició i difusió de les arts, amb l’objectiu de promoure l’aparició de projectes de creació artística. Matrícula gratuita Becas de Iniciación Docente e Investigadora con la URV - BIDI. Web oficial de l'Ajuntament de Girona on la ciutadania pot conèixer les notícies de la ciutat, l'agenda d'activitats, la informació turística, planificar la mobilitat, consultar el plànol, informar-se sobre els serveis municipals i fer més tràmits i gestions en línia. S’estableix un ajut econòmic d’un mínim de 2 mesos i un màxim de 3, i l’import depèn del país de destinació. Beques, contractes i mobilitat. ha ampliado el plazo para solicitar la beca SENECA. En la data de presentació de la sol·licitudi en el moment de realitzar la mobilitat, els/les sol·licitants d’aquests ajuts han de:. Resolució provisional dels alumnes dels CFGM seleccionats per gaudir d'una beca de formació en pràctiques Erasmus+; Hi ha 87 convidats/des i cap membre en línia. Mobilitat i transports. DOCUMENT DE SOL·LICITUD DE LA BECA (mobilitat realitzada durant el curs 2014-15) _____ (nom i cognoms), amb DNI _____ estudiant de la Facultat d'Economia i Empresa de la URV, SOL·LICITO la Beca de la Fundació Privada Reddis de suport a la mobilitat acadèmica que realitzaré a la Universitat de destí. Els ajuts MOBINT són compatibles amb els ajuts de mobilitat del Programa Erasmus+, les Beques Santander-UPC mobilitat grau i les beques del Programa SEMP (mobilitat a Suïssa). Anuncio de resolución provisional del concurso de becas en especie para la inmersión lingüistica de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar 2019/2020 Plazo de publicación en Tablón de anuncios del Cabildo. Les beques UOC - Escola de Doctorat per a la realització de tesis doctorals comporten la dedicació exclusiva de l'estudiant i la seva incorporació física a les instal·lacions de la Universitat. Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica. La UPF abonarà el 100% de la beca durant la darrera setmana de classe a Barcelona. Els terminis i imports de sol. 93 405 46 46 Àrea de Gestió Acadèmica Jordi Girona, 1 i 3, Edifici C2 O8034 Barcelona. plementar les beques per a l activitat de mobilitat d estu-diants per estudis del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d educació superior de la Comuni-tat Valenciana. Reunida en data 20 de desembre de 2018 per tal de seleccionar el graduat que gaudirà del premi Mobilitat InternacionalIMPULS-ETSEA i un cop avaluada la documentació. edu Horari d’atenció: dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts de 15 a 17,30 hores Tlf. convocan las becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 2018/2019 (DOE n. Escola de formació professional d’automoció, cicles formatius a Girona, cursos de Màrqueting, Comerç Internacional i d’administració de finances a Girona. Resolució de 5 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen ajudes per a finançar les despeses dels cursos d'idiomes d'AULAS o d'APRO (Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic) i proves oficials d'idiomes, segons la convocatòria publicada en BOUA de data 20 de febrer de 2018. L'Ajuntament de Reus ha habilitat un nou espai dins de la Carpeta Ciutadana perquè qualsevol persona empadronada a Reus pugui consultar quin és el seu col·legi electoral, la secció censal i la. - Còpia d’aquestes bases on consti l’acceptació del candidat /a i la seva signatura. ajudes de mobilitat d'investigadors dins del conveni subscrit entre "andalucia-tech", "vlc-campus" i la universitat de california a berkeley - Sol·licitud - El termini de presentació de sol·licituds per a les modalitats A i C és es dia 9 d'abril de 2014. En el marc del Campus d'Excel·lència Internacional Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), i de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, el 28 d'abril es publicava una convocatòria d'ajuts de mobilitat per a doctorands matriculats en programes de doctorat en Medicina, Biomedicina i Infermeria. Requisits per optar als ajuts. És a dir, s'utilitzarà tant per al pagament fraccionat de la matrícula, el pagament de matrícula per denegació de beca, i per al reintegrament d'ajuts de mobilitat. ha ampliado el plazo para solicitar la beca SENECA. Finalment, en alguns casos, hi ha programes sense finançament. Matrícula gratuita Becas de Iniciación Docente e Investigadora con la URV – BIDI. - Còpia d'aquestes bases on consti l'acceptació del candidat /a i la seva signatura. Investigam. El termini legal establit per a la presentació de la sol·licitud de beca serà fins al 15 d'octubre de 2019 encara que no coincidisca amb el termini de matrícula. Convocatòria de beca de col·laboració específica pel Suport al progra d'internacionalització de les pràctiques per a l'estudiantat Convocatòria de beques de col·laboració específiques associades al programa de suport al professorat en activitats acadèmiques dirigides per al a millora de la docència als graus de l'EPS dela UdL. 0: fomentant l’ocupació bases per a la concessiÓ de 4 beques de mobilitat 2019 mitjanÇant l’oficina de projectes europeus, euroaltea, de l’ajuntament d’altea per a la realitzaciÓ de dos mesos de prÀctiques professionals en empreses en. Els beneficiaris d'un ajut Erasmus+ de l'acció KA107 per a mobilitat entre els països associats. BECAS DE MOVILIDAD 2017 FUNDACIÓN BANCAJA SAGUNTO BEQUES DE MOBILITAT 2017 FUNDACIÓ BANCAIXA SAGUNT Objeto de la convocatoria de las becas: La presente convocatoria está dirigida a graduados, licenciados, diplomados y estudiantes que pretenden completar, ampliar y actualizar su formación en cualquier campo. L'estudiant/a rebrà en un primer pagament. Las becas de la Obra Social "la Caixa" aportan recursos y apoyo para que los estudiantes puedan formarse en las mejores escuelas y universidades del mundo Este Sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu accesibilidad, personalizar tu navegación, recopilar información estadística sobre tus hábitos de navegación. El 75% restant es farà efectiu d'acord amb la presentació dels informes que estableix al punt 15. Finalment, en alguns casos, hi ha programes sense finançament. Després de rebre el total de candidatures presentades del personal del centre i d’analitzar tota la documentació i els projectes detingudament seguint els criteris publicats anteriorment i que sota aquestes línees s’indiquen, el professor que ha obtingut la beca Erasmus+ per al curs 2016-2017 ha estat en Luis Román (Professor. El termini de presentació de. Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria serà competent la Comissió de selecció. Per poder gaudir d’aquest descompte hauràs de sol·licitar i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional. concessió de Beca Carnet Jove d'Acció Social 2017 i s'acorda per unanimitat atorgar la beca a Francisca Aguilar Ordenes, valorant molt positivament l'adequació del seu perfil a l'objecte de la beca, la correcció del seu projecte i les possibilitats d'aprofitament de les seves pràctiques professionals en la seva carrera. Servei Públic d'Ocupació Saltar al contenido principal El SOC ofereix diferents tipus d'ajuts i beques per a les persones treballadores en situació d'atur que participen. Ya está disponible el listado provisional de Adjudicación de Plazas SICUE y abierto el Plazo inicial de Solicitud de las becas SÉNECA (hasta el 8 de abril). BECAS A LA EXCELENCIA. Area de Gestión al Alumnado y Relaciones Internacionales. Els beneficiaris d'un ajut Erasmus+ de l'acció KA107 per a mobilitat entre els països associats. : +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16. Para el desarrollo de la formación de los estudiantes en las áreas de soporte docente y investigación. F) Documentació a presentar i termini de presentació: 1. C/ del Ter, 16, Ed. Becas Máster URV y Becas AUIP Máster URV. L'estudiantat de la FIB pot realitzar una estada acadèmica d’intecanvi durant els seus estudis de grau i/o de màster. d) Els estudiants que ja hagen obtingut una beca JMD (Joint Master Degree) o una beca de curs de màster Erasmus Mundus no podran optar a aquesta beca. Subvenciones, ajudas, becas y premios Convocatoria pública de ayudas destinadas a la prensa de carácter local y a la de temática especializada escritas en catalán en las Islas Baleares para el año 2018 Dirección General de Política Lingüística. -Rebre avisos referents a les modificacions de matrícula derivades de la resolució de la teva beca general i de mobilitat. + Agenda destacada “TURISTA PER UN DIA”. Per a poder optar als PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL, els criteris de selecció dels candidats seran els següents: Procés de pre-selecció a Illa dels Banyols 1. Beques, contractes i mobilitat. Resolució de 5 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen ajudes per a finançar les despeses dels cursos d'idiomes d'AULAS o d'APRO (Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic) i proves oficials d'idiomes, segons la convocatòria publicada en BOUA de data 20 de febrer de 2018. El 75% restant es farà efectiu d'acord amb la presentació dels informes que estableix al punt 15. Les despeses associades a la mobilitat que no quedin cobertes per l’ajut, inclosos els costos de viatge, allotjament i manutenció durant l’estada a Los Angeles, quedaran a càrrec dels mateixos beneficiaris. Hoy en día, estudiar una carrera no sirve únicamente para demostrar que has sido capaz de estudiar una carrera en otro país, sino también para otorgar ese toque de distinción en tu currículum vitae a la hora de ser un elegido para el puesto de trabajo para el que has estado estudiando toda tu vida. La presentació és on-line. Segona resolució beca EQUITAT 2015 - Notícies - Oficina Jove. El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. L'1 d'octubre de 2018 s'inaugurarà el Curs de Pilot de Drons per a persones a l'atur residents a Cornellà. 000€, atorgats segons els criteris de selecció i amb gratificacions addicionals de. Contacteu amb nosaltres Telèfon (+34) 977 558 000 [email protected] Últimes convocatòries; Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels estudiants de doctorat, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat. Alguns programes de mobilitat poden estar finançats per beques o ajuts. A continuació, la comissió de projectes internacionals, format per la coordinadora, la cap d’FP i professors dels cicles formatius, es reuneixen, en comissió, per baremar els candidats i. Beca del Ministeri d'Educació: El Ministeri d'Educació publica cada estiu una convocatòria de beques que constitueix un dels instruments que contribueixen de forma més eficaç a fer possible el principi d'igualtat d'oportunitats; i també, millora l'eficiència educativa ja que permet aprofitar les potencialitats de molts joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes. Convocatòria extraordinària d'1 beca de col·laboració amb l'Observatori Internacional de la Professió Docent de la Universitat de Barcelona Convocatòria extraordinària d'1 beca de col·laboració amb l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la Universitat de Barcelona. Qui pot sol·licitar una beca: L’oferta de Beques d’Iniciació a la Recerca UPC s’adreça a l’alumnat matriculat a la UPC. Información sobre resolucion mobint agaur. Investigam. Fotocòpia del DNI o passaport de la persona que sol·licita la beca i de tots els membres computables de la família majors de 18 anys. La Beca a l’Excel·lència s’ha de sol·licitar abans de començar primer curs. concessió de Beca Carnet Jove de Comunicació 2017 i s'acorda per unanimitat atorgar la beca a Xavier Fornés Molina, valorant molt positivament l'adequació del seu perfil a l'objecte de la beca, la correcció del seu projecte i les possibilitats d'aprofitament de les seves pràctiques professionals en la seva carrera. Actualmente, formarte en un MBA no vale simplemente para certificar que tenido constancia para terminar una titulación en otro país, sino también para proporcionar esa nota da más valor a tu CV a la hora de ser un candidato para el trabajo para el que te has estado preparando desde siempre. Bienvenido al catálogo de documentos públicos que el Ayuntamiento de Altea pone a disposición de los ciudadanos. Les beques UOC - Escola de Doctorat per a la realització de tesis doctorals comporten la dedicació exclusiva de l'estudiant i la seva incorporació física a les instal·lacions de la Universitat. Us recordem que, en els casos de mobilitats inferiors a 8 mesos a les quals es concedeixi una extensió de la mobilitat, serà obligatori matricular els 60 crèdits previstos a la convocatòria. 4 al Punt d´Informació a l´Estudiant. Si encara hi apareixen les dades de l’any passat, cal esperar a que s’actualitzi la nova informació, tot i que podeu consultar altres informacions rellevants com per exemple a qui van dirigides, normativa, com sol·licitar la beca un cop es convoqui etc. Toda la información en esta web. Les persones beneficiàries de la beca hauran de formalitzar l’acceptació de la mateixa, mitjançant un document normalitzat(no cal registrar), que hauran de presentar a la Secretaria del Deganat(att. Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció. Beca Programa Minor 2018/19 1. concessió de Beca Carnet Jove de Cuina 2017 i s'acordà per unanimitat atorgar la beca a Maria Perelló Pizà, valorant molt positivament l'adequació del seu perfil a l'objecte de la beca, la correcció del seu projecte i les possibilitats d'aprofitament de les seves pràctiques professionals en la seva carrera. bases que han de regir les beques per al foment de la mobilitat per alumnes de cicles formatius de grau superior en centres de granollers, beneficiaris de la beca erasmus + per a la realitzaciÓ de prÀctiques professionals a l'estranger per al curs 2016-17. b) Un certificat d últim ingrés relatiu a estes ajudes, firmat per un. estudiants que fan estades de mobilitat a les seves universitats. ©2019 Universitat de les Illes Balears. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel. La bona acollida d’aquesta sisena convocatòria l’avalen els 68 projectes presentats, representatius de diferents àmbits artístics. F) Documentació a presentar i termini de presentació: 1. El termini de presentació de. A l’Institut El Calamot, en el marc del nostre pla d’internacionalització, fomentem la mobilitat d’alumnat i professorat a nivell europeu. En el marc del Campus d'Excel·lència Internacional Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), i de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, el 28 d'abril es publicava una convocatòria d'ajuts de mobilitat per a doctorands matriculats en programes de doctorat en Medicina, Biomedicina i Infermeria. Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. [email protected] Becas y ayudas en ámbito de la formación. No gaudir simultàniament d'una beca ERASMUS+ Estudis. concessió de Beca Carnet Jove de Cuina 2017 i s'acordà per unanimitat atorgar la beca a Maria Perelló Pizà, valorant molt positivament l'adequació del seu perfil a l'objecte de la beca, la correcció del seu projecte i les possibilitats d'aprofitament de les seves pràctiques professionals en la seva carrera. L'Ajuntament d'Eivissa comptarà amb un pressupost de 68,7 milions d'euros per a l'any 2020. La beca cobreix la matrícula del curs, que podrà començar-se al 2019, que ha de ser superior a 9 mesos i prorrogable fins a 24 mesos, i una quantia mensual en funció del país de destí. Beques, contractes i mobilitat. El curs 2018-19 la beca és de 300 € mensuals, que l’alumne rebrà en un únic pagament un cop signat el conveni de mobilitat. Objecte: Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització d'una estada acadèmica d'un semestre a l'estranger en una de les universitats amb les que. D'acord amb el punt 7 de la convocatòria de beques de mobilitat en el Màster Universitari en Tecnologies Geoespacials, de 17 de novembre i a proposta de la Comissió avaluadora, Aquest Rectorat RESOL: 1. Para el desarrollo de la formación de los estudiantes en las áreas de soporte docente y investigación. Fonaments de dret 1. En aquesta pàgina trobareu informació i orientació sobre l'activitat de les distintes direccions generals que formen la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears: ajudes i subvencions, llicències, beques, programes, plans, etc. Beques "la Caixa" de mobilitat internacional per a doctorands 2017/2018. Us recordem que, en els casos de mobilitats inferiors a 8 mesos a les quals es concedeixi una extensió de la mobilitat, serà obligatori matricular els 60 crèdits previstos a la convocatòria. Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria serà competent la Comissió de selecció. Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel. Resultats procès selectiu beques col·laboració. A continuació trobareu una taula-resum que recull les diferents possibilitats. Per trobar beques del departament d’Ensenyament, podeu consultar aquesta pàgina on trobareu tota la informació al respecte. Diagonal, 649. Las becas de la Obra Social ”la Caixa” aportan recursos y apoyo para que los estudiantes puedan formarse en las mejores escuelas y universidades del mundo Este Sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu accesibilidad, personalizar tu navegación, recopilar información estadística sobre tus hábitos de navegación. Santander Recerca” CONVOCATÒRIA D'UNA BECA PER A LA MOBILITAT D’ESTUDIANTS DE DOCTORAT I JOVES PROFESSORS I INVESTIGADORS DE LA UIB A UNA INSTITUCIÓ IBEROAMERICANA La Comissió de Selecció, reunida el dia 10 d’abril de 2018, després de fer constar l'alt. licitud de l'ajut es publicarà a la seu electrònica de la UdG i informativament al web de I'ORE. - Còpia d'aquestes bases on consti l'acceptació del candidat /a i la seva signatura. Si vols navegar per la UOC, canvia la configuració del teu navegador per habilitar JavaScript i torna a intentar-ho. MOBILITAT INTERNACIONAL DESTINO UMH­ ESTUDIANTS DE GRAU -CURS 2018/2019 Fent ús de les potestats I funcions que confereixen els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les. No gaudir simultàniament d'una beca ERASMUS+ Estudis. a l’hora de plantejar-se les seves opcions de mobilitat. e) Acreditar el coneixement d idioma d acord amb allò establert en. L'Ajuntament d'Eivissa comptarà amb un pressupost de 68,7 milions d'euros per a l'any 2020, el més alt que ha tingut la institució i més capacitat inversora. En el marc del Campus d'Excel·lència Internacional Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), i de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, el 28 d'abril es publicava una convocatòria d'ajuts de mobilitat per a doctorands matriculats en programes de doctorat en Medicina, Biomedicina i Infermeria. Per obtenir la beca Equitat amb la minoració associada al tram 1 de renda familiar, cal haver sol·licitat la beca de caràcter general convocada pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2019 - 2020, adreçada a estudiants que cursin estudis postobligatoris. • El curs passat es va incrementar en un 20% respecte a cursos anteriors. - Carta sol·licitant la beca de mobilitat SCACVE. Navegadores recomendados: Web optimizada para las últimas versiones de Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. - Carta sol·licitant la beca de mobilitat SCACVE. CURSO ACADÉMICO 2018-19 1. Modificación resolución becas INAP El pasado sábado, 10 de noviembre de 2012, publicamos la Resolución de 7 de noviembre de 2012 por la que se convocaban 8 becas para titulados universitarios en el Instituto Nacional de Administración Pública. Servicio de Relaciones Internacionales El SRI promueve y gestiona la movilidad de la comunidad universitaria; Movilidad e intercambio Programas de movilidad para alumnos y profesores de la UIB y para los que quieren hacer una estancia. Fonaments de dret 1. Benvingut a la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló. L'escola d'Enginyeria de la UPF donarà 28 Beques Talent, de manera paritària entre homes i dones, als millors estudiants que es matriculin en el curs acadèmic 2019-2020 de primer curs en una enginyeria de la UPF (excepte enginyeria Biomèdica). See the complete profile on LinkedIn and discover Adria’s connections and jobs at similar companies. Us comunicam que ja està publicada a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional la Resolució i el llistat definitiu de becaris de la convocatòria general per estudiants que cursen estudis postobligatoris del curs 2018–2019. Para el desarrollo de la formación de los estudiantes en las áreas de soporte docente y investigación. Portal SEPIE, Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación, Agencia Nacional Erasmus+ #ErasmusPlusES y responsable de la Internacionalización de la Educación Superior Española (Estudiar en España). Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria serà competent la Comissió de selecció. L'Institut Salvador Seguí és un centre públic que imparteix cicles formatius de les families professionals imatge personal, sanitat i serveis sociocultural i a la comunitat. E) Convocatòria de la beca: La data de convocatòria es a partir del 1 de Març fins el 20 d'Abril del 2015 a les 24h. Será posible disfrutar de las dos modalidades de beca ERASMUS+ siempre que la realización de la estancia por estudios y prácticas se haga de manera consecutiva; es decir, no pueden coincidir en fechas y, además, siempre deberá atender lo establecido en la normativa de movilidad de la UIB. de Valldemossa, km 7. Convocatòria de 12 beques de 2000€ cadascuna, pels estudiant matriculats a la UVic-UCC, excepte centres adscrits, i empadronats a la comarca d'Osona, que per motius econòmics, socials o familiars es troben en una situació econòmica vulnerable que no els permet assumir el cost de la matrícula perillant la continuïtat en els seus estudis. Haver estat beneficiari d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultural i Esports per realitzar estudis universitaris i altres estudis superiors o d'una beca del Departament d'Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, o d'una beca per a l'escolarització d'estudiants de nivells no universitaris. D una beca o ajuda del sistema general de beques i ajudes a l estudi concedides pel Ministeri d Educació, Cultura i Esport durant el curs acadèmic anterior al de realització de l activitat de mobilitat objecte de l ajuda.